top of page
Koltuk Siparişi Logo


 

  • 1. Garanti süresi, fatura kesim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
     

  • 2. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçer.

 

  • 3. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

 

  • 4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 30 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 

  • 5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 

  • 6. Kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Ürünlerin teslimatı ve teslim sonrası montajı konusunda yaşanabilecek tüm sorunlar için teknik ekibimiz yardımcı olmaktadır.

 

  • 7.Tüm koltuklarımız tarafınıza ulaşıp montajı yapılana kadar sigorta kapsamındadır. Gelen ürününüzün herhangi bir parçasında nakliyeden veya taşımadan kaynaklanan bir problem oluşursa hatalı parçanın ücretsiz olarak değişimi yapılır.

 

  • 8. Garanti kapsamı dışında olan durumlar, Ürünlerinizi teslim alırken hasarlı olan paketler için kargo teslim tutanağını imzalamadan önce bunu not olarak yazdırmanız ve hasarlı olan paketin fotoğrafını çekerek bize ulaştırmanız gerekmektedir. Paketin içerisinde zarar gören ürünü kargo şirketine fatura edebilmemiz için bu konu önem arz etmektedir. Yanlış bir parçanın tarafınıza gönderilmemesi için birkaç fotoğrafı iletişim bölümünden bize telefon veya e-posta ile ulaştırmanız gerekmektedir. 

Koltuk Siparişi Telefon Logosu

Hizmet:         +90 212 462 21 00

WhatsApp:   +90 533 303 03 25

Koltuk Siparişi Çalışma Saatleri Logosu

Pazartesi - Cuma: 08.30 - 19.00

Cumartesi: 08.30 - 17.00

bottom of page